Over ons

Doelstelling De Groene Oase

Stichting De Groene Oase heeft een onafhankelijk bestuur. De stichting heeft ten doel:

  • het vergroten van biodiversiteit;
  • het verbeteren van de leefomgeving
  • educatie voor volwassenen en kinderen
  • het bevorderen van de sociale verbinding tussen mensen

Onze missie & visie

De Groene Oase is een organisatie die biodiversiteit en duurzaamheid wil vergroten en als bestuur met anderen een hemelse tuin wil creëren. Wij hebben een overeenkomst met de provincie N-H. voor 30 jaar! Mensen bewust te maken, hoe om te gaan in harmonie met de aarde. Een plek waar iedereen welkom is en we met elkaar de vruchten kunnen plukken van de bomen en struiken die groeien in het voedselbos. Op ons kleine stukje aarde wat we hebben gekregen van de provincie Noord-Holland en hun grond als Groen Kapitaal, willen we niet alleen bomen laten groeien maar ook bloemen voor de bijen, kruiden en planten die ons beter en gezonder kunnen maken. We geven water meer de ruimte door aanleg van poelen en plassen en werken samen met de burgers om op deze plek er voor iedereen iets moois van te maken.

Visie

Wij willen de aarde doorgeven aan volgende generaties. Dit betekend voor stichting De Groene Oase mee bewegen met en onderdeel zijn van de natuur, deze begrijpen, zonder die te willen beheersen of vervuilen.

Aanleiding

Wat is er nog mooier dan dat de provincie Noord-Holland stukken grond, de aarde, weer terug geeft aan de burger! In het kader van hun project ’Groen Kapitaal’ Mits hethemelse tuinen worden, zegt de provincie. Daar gaan we voor en hebben daarvoor de stichting ‘’De Groene Oase’’ opgericht. Een prachtige gelegenheid om burgers weer te laten deelnemen en zich meer met hun eigen omgeving te verbinden en nog wel met natuur en eetbaar landschap. De provincie Noord-Holland heeft zich met beleidstraject ‘Groen Kapitaal’ ten doel gesteld biodiversiteit te stimuleren en mens en natuur nadrukkelijker met elkaar te verbinden. Met deze doelstelling in het achterhoofd is het (zie roodomlijnde rondje) perceel beschikbaar voor een duurzaam gebruik en beheer. Vanuit de omwonenden is een gebruiker bereid gevonden om het betreffende bermperceel te transformeren tot een plek waar de ‘Groen Kapitaal’-doelen gerealiseerd kunnen worden. Hemelse Natuur begeleidt het ontwerp en de realisatie samen met lokale experts en bewoners.

Locatie en context

Net buiten Koedijk (Gemeente Langendijk) bevindt zich een bermperceel van circa 5 hectare groot, op de kruising van de Kanaaldijk en de N504. Momenteel is het stuk grond in gebruik als natuurlijke berm. Tot voor kort stonden er op dit perceel populieren welke zijn gekapt. Doordat het perceel is doorsneden door de N504 hebben we te maken met een noordelijk en zuidelijk gedeelte. Het zijn fantastische wilde stukken natuur zonder milieubelasting. Het gebied ligt vlakbij de Noordzee, aan de rand van het Noord- Hollandse duingebieden is gelegen in een zeekleilandschap. Het gaat om een ontwaterd poldergebied dat rond één meter onder zeeniveau ligt. Door de zeeklei en het hoge waterpeil betreft het een vegetatiecomplex van “ingedijkte moerassen met Zomereiken- Essen en EssenIepenbossen” (Alterra). Het perceel ligt op plusminus 10 minuten fietsafstand van de dorpskernen Koedijk en Bergen, recreatieplas de Zomerdel en de duinen. Bij de inrichting van het terrein zal de bestaande situatie zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

Het idee

Door onverwacht contact van de initiatiefnemer Sjaak van der Woude, die op zoek was naar grond voor een helende tuin en de projectleider Ing. H. Breuker, Groen Kapitaal van de provincie, die op zoek was naar initiatiefnemers voor een ‘hemelse tuin’ op provinciale grond, kwam alles bij elkaar. Na een afstemming met het door de provincie aangewezen landschapsactivator: Hemelse Natuur zijn we met elkaar in zee gegaan.

Hemelse Natuur staat voor een connectie met mens en natuur

Hemelse Natuur is in 2013 opgericht door Roos Kuipers en Joris van Velthoven, en is een collectief dat zich bezig houdt met landschapscreatie en bemiddeling op basis van co-creatie. Hemelse Natuur zet zich in om de band tussen mens en natuur te versterken. Dit wordt gedaan door natuurlijke plekken te creëren met ruimte voor rust, inspiratie en educatie. Hiermee willen we de gezondheid van mens en dier stimuleren. Er wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke werkwijze waar voedselvoorziening wordt gecombineerd met biodiversiteit en beleving.(zie www.hemelsenatuur.nl )

Welke omstandigheden bracht ons ertoe om uitgerekend dit project te starten?

Doordat de provincie nu een bestemming voor de grond zoekt, en later ook voor andere stukken grond ,hebben we nu de kans het project te starten!

Waarom willen we dat nu doen en niet eerder of later?

In deze tijd vinden wij het belangrijk dat het land voor lange tijd duurzaam wordt beheerd, en in ons geval een voorbeeld kan zijn voor nieuwe vormen van inrichting door middel van permacultuur en voedselbos. Het is ook van belang dat de locale en regionale bevolking toegang heeft tot deze natuurlijke bronnen, er van kan genieten en er aan kan deelnemen. Het bevordert de toename van biodiversiteit, de gezondheid van land en mensen en de sociale cohesie.