We zijn niet alleen een Voedselbos, maar ook onderdeel van het Natuurnetwerk. Een van onze doelstellingen is dus de biodiversiteit bevorderen.
 
Daarom is bij  de start van de Groene Oase, een zg. Nul-meting gedaan door de KNNV, Natuurvereniging voor veldbiologie.
Onder andere de libellenwerkgroep, mossenwergroep, plantenwerkgroep en insectenwerkgroep hebben de soorten op de Oase geïnventariseerd. In 2022 is dat opnieuw gedaan. Van het resultaat werden we heel, heel blij: vooral het aantal soorten insecten is heel groot!  En dan te bedenken, dat overal de insecten en bijen achteruitgaan…

In vijf jaar tijd kun je dus met een voedselbos een heel grote bijdrage leveren. Het kan!

 

De telling is vastgelegd op waarneming.nl: 

 

https://waarneming.nl/bioblitz/alkmaar-de-groene-oase/ 

 

 
Biodiversiteit telling door de KNNV