Missie

De Groene Oase is een organisatie die biodiversiteit en duurzaamheid wil vergroten en als bestuur met anderen een hemelse tuin wil creëren. Wij hebben een overeenkomst met de provincie N-H. voor 30 jaar! Mensen bewust te maken, hoe om te gaan in harmonie met de aarde. Een plek waar iedereen welkom is en we met elkaar de vruchten kunnen plukken van de bomen en struiken die groeien in het voedselbos. Op ons kleine stukje aarde wat we hebben gekregen van de provincie Noord-Holland en hun grond als Groen Kapitaal, willen we niet alleen bomen laten groeien maar ook bloemen voor de bijen, kruiden en planten die ons beter en gezonder kunnen maken. We geven water meer de ruimte door aanleg van poelen en plassen en werken samen met de burgers om op deze plek er voor iedereen iets moois van te maken.

Visie

De Groene Oase, dient een bijzondere plek te worden waar men natuur op een fijne manier kan ervaren. Het dient ook een plek te worden waar tevens biodiversiteit gestimuleerd wordt; ruimte voor mens en dier. Een plek waar de gemeenschap letterlijk ‘de vruchten van kan plukken’. De planten zullen (groten)deels bestaan uit eetbare gewassen en daardoor een overvloed aan voedsel bieden voor mens en dier.

Biodiversiteit

Een zeer belangrijke drijfveer voor dit project is het stimuleren van de biodiversiteit. Het eindontwerp streeft daarom naar een transformatie van het bestaande terrein tot een met een hoge soortendiversiteit. In de soortenaanplant zal in hoge mate rekening gehouden worden met voeder- en nestelfuncties voor insecten, vogels en andere dieren door het jaar heen. Dit zal bijvoorbeeld gedaan worden door soorten aan te planten die overlappen in bloeitijd en daarmee een groot deel van het jaar nectar beschikbaar hebben. Door tevens een aantal natte zones in te richten, ontstaat meer ruimte voor amfibieën en vissen, en ontstaan overgangen in biotopen. Deze komen biodiversiteit in hoge mate ten goede. Het aan te planten voedselbos heeft als doel de functies van een intact ecosysteem te vervullen. Het voedselbos bootst hiermee een natuurlijk ecosysteem na, maar dan met soorten die functies hebben voor zowel mens als dier. Dit houdt in dat ruimte is voor alle typen planten zoals klimplanten, grassen en kruiden, heesters en dergelijke.

Gemeenschapsfuncties

Een van de sociale doelen van De Groene Oase is het zijn van een ontmoetings- en rustplek voor bewoners en bezoekers uit de omgeving. Het ontwerp houdt daarom in het bijzonder rekening met een centrale plek waar ruimte is voor ontmoeting, verbinding en educatie. Doordat bijvoorbeeld met behulp van vrijwilligers uit de omgeving onderhouds- en aanplantdagen georganiseerd worden, of scholen langs kunnen komen om de plek te ervaren – fungeert De Groene Oase in de toekomst als een belangrijke leerplek die mens en natuur samenbrengt en natuurbegrip aanwakkert.