De groene oase

Een voedselbos om samen in te werken!


Een voedselbos in Koedijk

De Groene Oase is een organisatie die biodiversiteit en duurzaamheid wil vergroten en als bestuur met anderen een hemelse tuin wil creëren. Wij hebben een overeenkomst met Recreatieschap Geestmerambacht voor 30 jaar! Mensen bewust te maken, hoe om te gaan in harmonie met de aarde. Een plek waar iedereen welkom is en we met elkaar de vruchten kunnen plukken van de bomen en struiken die groeien in het voedselbos. Op ons kleine stukje aarde wat we in bruikleen hebben gekregen van de provincie Noord-Holland en hun grond als Groen Kapitaal, willen we niet alleen bomen laten groeien maar ook bloemen voor de bijen, kruiden en planten die ons beter en gezonder kunnen maken. We geven water meer de ruimte door aanleg van poelen en plassen en werken samen met de burgers om op deze plek er voor iedereen iets moois van te maken.

Visie

Wij willen de aarde doorgeven aan volgende generaties. Dit betekend voor stichting De Groene Oase mee bewegen met en onderdeel zijn van de natuur, deze begrijpen, zonder die te willen beheersen of vervuilen.

Ondersteun de groene oase

“Vrienden van de groene oase” zijn bedrijven of personen die minimaal € 25,- per jaar doneren aan onze stichting. Hierdoor ontstaat meer zekerheid wat betreft inkomsten voor de stichting en dus ook meer zekerheid dat wij de exploitatie van het voedselbos rond kunnen krijgen.

 
 

De stappen naar de groene oase

In 2017 zijn de eerste stappen gezet naar de herontwikkeling van een fantastisch natuurgebied. Help ons de komende jaren, dan realiseren we samen de groene oase.

Samen werken we aan een groene toekomst

Help ons mee. De Groene Oase wordt een succes dankzij de inzet van vrijwilligers en vrienden. Samen maken we Noord-Holland een stuk groener.

Ervaar het zelf

Kom gerust langs en laat je verrassen. De Groene Oase is een groeiend bos en met de tijd wordt deze steeds mooier.

Welke planten en dieren zijn er?

Samen hebben we 100 fruitbomen, 1500 noten- bessen- en bloemenplanten en struiken voor vogels, bijen en vlinders. De eerste wezel is ook gespot inmiddels.