De groene oase

Een voedselbos om samen in te werken!


Een voedselbos en fruitbomenweide in Geestmerambacht.

Daar plukken wij allemaal de vruchten van! 

 

De Groene Oase bevindt zich in het noordwestelijke puntje van Recreatieschap Geestmerambacht ten noorden van de Kanaaldijk 1 in Koedijk op de kruising van de Kanaaldijk en de N504. In het verleden werd het stuk grond gebruikt als natuurlijke berm. Doordat het perceel is doorsneden door de N504 hebben we te maken met een noordelijk en zuidelijk gedeelte. 

 

In het noordelijk deel realiseren we een voedselbos met een paddenpoel en in het zuidelijk deel een fruitbomenweide met ecologische oeverzone. In ‘De Groene Oase’ kunnen bezoekers natuur op een bijzondere manier ervaren en er letterlijk de vruchten van plukken ons terrein in recreatief gebied dus open en toegankelijk voor iedereen! 

 

Samenwerken aan natuurherstel.

De provincie Noord-Holland heeft zich met beleidstraject ‘ Groen Kapitaal’ ten doel gesteld biodiversiteit te stimuleren en mens en natuur nadrukkelijker met elkaar te verbinden. Met deze doelstelling in het achterhoofd is in 2017 de Stichting De Groene Oase opgericht. De Groene Oase zet zich in om samen met buurtgenoten een voedzaam en heilzaam bos aan te leggen. 

 

Sinds kort is De Groene Oase een Greenspot: een plek waar alles erop is gericht om de biodiversiteit te vergroten. Om dat te worden kregen we een zakje geld om de laatste stap van het ontwerp uit te voeren: de plas-dras oever aan de zuidkant van het terrein. Hier krijgen planten van vochtig terrein, zoals orchideeën, een kans. Ook kunnen kikkers en salamanders hier makkelijk de sloot in en uit, kunnen kikkervisjes opgroeien in het warme water van de poeltjes en kunnen allerlei dieren komen drinken. Van de grond die vrijkwam is een wal gemaakt. Deze beschutte helling biedt plek aan weer andere planten en vlinders kunnen er heerlijk zonnen.

 

Visie

Wij willen de aarde doorgeven aan volgende generaties. Dit betekend voor stichting De Groene Oase mee bewegen met en onderdeel zijn van de natuur, deze begrijpen, zonder die te willen beheersen of vervuilen.

Creëren van overvloed voor eetbaar plantgoed

Om te zorgen dat er voor mens én dier genoeg te eten is willen we ‘overvloed’ creëren in ons voedselbos en fruitbomenweide.

 

Voor dit project hopen we in totaal zo’n 250 bomen te kunnen aanplanten, jij kunt ons HELPEN DOOR EEN BOOM TE KOPEN. Natuurlijk kun je ook een boom kopen voor een ander!

 

Voor € 5,- doneer je al kruiden of bloemenzaad

Voor € 10,- een klimroos of bessenstruik

voor € 25,- een fruitboom of klimmer,

voor € 50,- een bijzondere boom…

De stappen naar de groene oase

In 2017 zijn de eerste stappen gezet naar de herontwikkeling van een fantastisch natuurgebied. Help ons de komende jaren, dan realiseren we samen de groene oase.

Samen werken we aan een groene toekomst

Help ons mee. De Groene Oase wordt een succes dankzij de inzet van vrijwilligers en vrienden. Samen maken we Noord-Holland een stuk groener.

Ervaar het zelf

Kom gerust langs en laat je verrassen. De Groene Oase is een groeiend bos en met de tijd wordt deze steeds mooier.

Welke planten en dieren zijn er?

Samen hebben we 100 fruitbomen, 1500 noten- bessen- en bloemenplanten en struiken voor vogels, bijen en vlinders. De eerste wezel is ook gespot inmiddels.